OM SAF

Soc’ernes Aktivitetsforening startede som et initiativ fra fakultets side, om at afholde arrangementer særligt for de erhvervsøkonomistuderende. Da fem studerende fra 3. semester blev involveret, blev det hurtigt klart, at der var ønsker om en egentlig forening.

Selvom erhvervsøkonomiuddannelsen ligger sig meget op af økonomiuddannelsen – særligt de første to semestre – er der alligevel stor forskel på de to studier, og det at mødes erhvervsøkonomistuderende imellem, på tværs af årgange, har længe været efterspurgt.

Formålet med Soc’ernes Aktivitetsforening er, at styrke forholdet mellem studerende og udvekslingen af erfaringer på tværs af årgange. Dette kommer til udtryk igennem både faglige og sociale arrangementer, med omkring otte-ni planlagte arrangementer hvert semester. SAF lægger også vægt på at holde kontakten med livet efter studiet, hvorved der for eksempel planlægges karriere- og netværksarrangementer med dimitterede erhvervsøkonomer.

DSC_0231_2-min